Záchrana varhan z 1. čtvrtiny 18 stol. – kostel sv. Vavřince Rumburk

BNart převzalo záštitu nad záchranou významné kulturní památky v Rumburku. Oslovuje případné sponzory /dárce a vyzývá k přispění pro obnovu nástroje na transparentní účet: 5171134073/0800